Mark och anläggning

Mark och anläggning

Mark- och anläggningsavdelningen tar hand om de lite större projekten, ofta bostadsprojekt. Vi har en mångårig erfarenhet av bland annat VA- och grundläggningsarbeten.

Vi åtar oss både utförande- och totalentreprenader med allt från projektering till schaktning, sprängning, spont- och pålningsarbeten tillsammans med kompletta VA- samt finplaneringsarbeten. Vi arbetar även framgångsrikt med industriföretag, där logistik och framkomlighet ofta sätts i fokus eftersom kundens produktion aldrig får stanna upp.