Organisation

Platt organisation
med tydliga beslutsvägar

Vi tror på en blandad arbetsmiljö där varje individ får både stort ansvar och utrymme. Vi organiserar oss i tre tjänsteområden med varsin chef. Varje medarbetare rapporterar direkt till sin respektive områdeschef. Med snabba beslutsvägar ökar både effektiviteten och det varje individs personliga engagemang gentemot kunder och kollegor. Detta i sin tur leder till ökat kundvärde i allt vi levererar.