Organisation

Platt organisation med tydliga beslutsvägar

Vi tror på en inkluderande och inbjudande arbetsmiljö där människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och utbildningar tillsammans kompletterar och förstärker varandra. Varje individ har både stort ansvar och utrymme.
Vi organiserar oss i två tjänsteområden med varsin chef. Varje medarbetare rapporterar direkt till sin respektive områdeschef. Med snabba beslutsvägar ökar både effektiviteten och varje individs personliga engagemang gentemot kunder och kollegor. Detta i sin tur leder till ökat kundvärde i allt vi levererar.

Mark- och anläggningsavdelningen

Avdelningen består idag av en arbetschef och en entreprenadingenjör, som till sin hjälp har fyra platschefer och lika många arbetsledare. Tillsammans med vår kollektiv-personal i form av grävmaskinförare, anläggningsarbetare och kranbilsförare sköter vi produktionen.  

Service- och underhållsavdelningen

Organisationen vilar på en bred bas av yrkesarbetare, grävmaskiner samt arbetsledare och platschefer i en väl avvägd blandning av unga och mer rutinerade anställda som kommer från olika bakgrunder. För att lösa våra uppdrag har avdelningen tillgång till servicebilar utrustade med maskiner och verktyg för mark- och anläggningsarbeten.

Vem är vem i vår organisation?

Klicka för att öppna organisationschema:   TEAB Organisation 2018-03-26 >>